Veste, kaj je urbana mobilnost in kakšen je njen vpliv na arhitekturo?